Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich

W Domu Literatury znajduje się licząca ponad 70 tys. woluminów Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich – pracownia Biblioteki Narodowej, gromadząca bezcenne zbiory archiwaliów literackich, maszynopisów i rękopisów, materiałów ikonograficznych, książek – nierzadko z autografami autorów, czasopism oraz wycinków prasowych poświęconych pisarzom i życiu literackiemu – stanowiących bezprecedensowy zbiór, z którego korzystają badacze z wielu instytucji naukowych.

Biblioteka gromadzi  literaturę polską i obcą, leksykony, słowniki, biografie, wydawnictwa z zakresu historii, kultury, literatury, literaturoznawstwa.  Na miejscu czytelnicy mogą korzystać z:

  • księgozbioru podręcznego;
  • materiałów zgromadzonych w zbiorach Biblioteki, udostępnianie materiałów z Archiwum Związku Literatów Polskich może odbywać się wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych przez właściciela;
  • materiałów ze zbiorów innych bibliotek warszawskich, jeżeli potrzebnych dokumentów nie ma w zbiorach Biblioteki;
  • przyniesionych materiałów własnych – po zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza – o ile równocześnie korzystają ze zbiorów Biblioteki.
Biblioteka jest otwarta 
od poniedziałku do piątku  
w godz.  10:00 – 18:00

Historia Biblioteki Domu Literatury

Od ponad 70 lat Biblioteka jest nierozerwalnie związana ze środowiskiem literackim i Domem Literatury w Warszawie.
Dla czytelników została otwarta 1 marca 1951 roku. Do 1990 roku Biblioteka funkcjonuje jako Biblioteka Związku Literatów Polskich. W 1990 roku Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Polski PEN Club powołują Fundację Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, której częścią zostaje Biblioteka Domu Literatury.   

1 sierpnia 2006 na podstawie umów pomiędzy Fundacją Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej a Biblioteką Narodową – Biblioteka Domu Literatury została włączona w strukturę Biblioteki Narodowej i działa pod nazwą Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.

Zakres jej działania nie ulega zmianie – nadal jest biblioteką dedykowaną literatom, dziennikarzom i pracownikom naukowym, nadal służy pomocą wszystkim swoim użytkownikom i z myślą o nich tworzy hybrydowy warsztat informacyjny. Nadal jednym z jej podstawowych zadań jest pozyskanie, zabezpieczanie i udostępnianie dorobku pisarzy polskich, dorobku będącego jednym ze składników naszego dziedzictwa kulturowego.

Obecnie w zbiorach biblioteki znajdują się:

  • książki – 69.000 vol.,
  • czasopisma – 479 tytułów,
  • wycinki prasowe – 6.500 teczek,
  • fotografie – 12.800 sztuk,
  • oraz Archiwum Związku Literatów Polskich.