Dom Literatury w Warszawie

#CzytanieRządzi w Domu Literatury powraca w 2024 roku

Cykl spotkań czytelniczych dla dzieci #CzytanieRządzi w Domu Literatury powraca w 2024 roku w poszerzonej formule. Dzięki zaangażowaniu Dzielnicy Śródmieście, m.st. Warszawy, oprócz otwartych poranków z udziałem autorów literatury dziecięcej, organizowane będą popołudniowe spotkania dla grup zorganizowanych.


W nowym roku Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy oraz Fundacja Powszechnego Czytania
kontynuują cykl spotkań czytelniczych dla dzieci. To dalszy ciąg działań pod hasłem #CzytanieRządzi,
ogólnopolskiej kampanii poświęconej czytelnictwu, który pokazuje nieustające zaangażowanie samorządu warszawskiego w istotną kwestię promocji czytania oraz realizację deklaracji, którą podjęła Unia Metropolii Polskich i przedstawiciele jej członkowskich miast.


Kontynuacja tego cyklu przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy potwierdza potrzebę
i słuszność konsekwentnego podejmowania takich inicjatyw, co może być wzorem i inspiracją dla
innych miast, gmin i samorządów. Działania lokalnych władz na rzecz promocji czytania wśród
mieszkańców, przez zapraszanie do udziału w kulturze książki – co ważne – także osób nieczytających
i wykluczonych jest bardzo istotne dla naprawy stanu czytelnictwa. Należy pamiętać o wskazywaniu
pożytku z czytania, a także zachęcaniu do korzystania z publicznych bibliotek, czyli darmowych
zasobów, które oferuje miasto, co też podkreśla samorząd warszawski.


Jesienny cykl spotkań #CzytanieRządzi pokazał, że mieszkańcy potrzebują proczytelniczych inicjatyw
i chętnie w nich uczestniczą. Jako samorząd, bardzo chcemy i powinniśmy to zainteresowanie
utrzymywać i docierać z nimi jeszcze szerzej, wspierając w tym też działania bibliotek publicznych
w Śródmieściu, które dziś otwarte są na czytelników – wskazuje Aleksander Ferens, burmistrz
Dzielnicy Śródmieście.


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ich celem jest
stworzenie przyjaznej atmosfery, która pomoże w zaprzyjaźnianiu najmłodszych z książką, przez
czytanie fragmentów tekstów, rozmowy i zabawy plastyczne skupione wokół ulubionych dziecięcych
bohaterów literackich. Kluczowym punktem spotkań jest obecność najbardziej znanych twórców
literatury dla dzieci. Dotychczas zajęcia te odbywały się w sobotnie poranki w Domu Literatury
w Warszawie. W 2024 roku będą organizowane dwa razy w miesiącu – w soboty, tak jak dotychczas,
pod hasłem #CzytanieRządzi o Poranku, w otwartej dla wszystkich formule. Oprócz tego we wtorki,
w spotkaniach #CzytanieRządzi Po Południu będą mogły wziąć udział grupy zorganizowane –
podopieczni wraz z wychowawcami.


Naszym marzeniem, a zarazem długoterminowym celem jest, aby każde dziecko w Polsce miało dostęp do książek i mogło uczestniczyć w kulturze książki. Dlatego zależało nam na rozszerzeniu
dotychczasowej formuły czytelniczych spotkań dla najmłodszych – w taki sposób, by mogły w nich
uczestniczyć także dzieci, które będą przyprowadzane przez opiekunów. Zależy nam na dotarciu
również w taki sposób – rodzice nie zawsze mają pomysł czy czas, by przyprowadzić swoje dziecko.
– mówi Marynia Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.


Zeszłoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sobotnich porankach poświęconych
czytaniu wzięło udział ponad 500 młodych uczestników. Ich gośćmi byli m.in. Grzegorz Kasdepke, Zofia Stanecka, czy Joanna Jagiełło. Tegoroczną edycję cyklu rozpoczną spotkania z Edytą Jungowską –
w najbliższą sobotę i wtorek. W kolejnych tygodniach odbędą się poranki i popołudnia z udziałem
pisarzy, ilustratorów, a także aktorów. W tym możemy liczyć na obecność m.in. Agaty Romaniuk,
Marianny Oklejak, a także szwedzkiej autorki Sary Lundberg. Szczegóły nadchodzących spotkań będą
na bieżąco aktualizowane na stronie FPC (www.fpc.org.pl/spotkania).


W wychowywaniu młodych czytelników pierwszym krokiem jest zainteresowanie książką, a następnie
ważne jest wypracowanie nawyku czytania. To umiejętność, którą nabywamy i rozwijamy, stąd warto
wpierać – przede wszystkim wśród dzieci – chęć sięgania po lekturę. Badania pokazują, że czytanie dla
przyjemności wśród uczniów ma większy wpływ na ich sukces edukacyjny niż pochodzenie
socjoekonomiczne. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie samorządów w proczytelnicze działania,
zwłaszcza z myślą o tych, którzy dostęp do książek mają szczególnie utrudniony, tak jak w przypadku
dzieci ze świetlic środowiskowych. To głównie do nich skierowane jest zaproszenie do udziału
w czytelniczych popołudniach.


Sobotnie spotkania z najpopularniejszymi autorami literatury dziecięcej w Domu Literatury zgromadziły dotychczas wielu młodych czytelników. To odpowiednie miejsce, w którym poczuć można miłość do książek. Poranki dla dzieci i rodziców doskonale wypełniły kalendarz organizowanych u nas spotkań,
obok wielu wydarzeń dla dorosłych. Nowa inicjatywa w postaci grupowych spotkań po południu, będzie kolejnym, słusznym dodatkiem – zaznacza Anna Hejman, Dyrektor Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej.


Spotkania odbywać się będą w Auli Domu Literatury w Warszawie, ul Krakowskie Przedmieście 87/89.
Wzięcie udziału w wydarzeniach możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres e-mail:
poranki@fpc.org.pl. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegóły: https://fpc.org.pl/spotkania
Organizatorzy cyklu: Fundacja Powszechnego Czytania, Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
Partner: Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej
Miejsce spotkań cyklu: Aula Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Terminy i godziny spotkań: soboty 11:00-13:00, wtorki 15:00-17:00; aktualny harmonogram spotkań
oraz nazwiska gości będą umieszczone i aktualizowane na stronie organizatora