Dom Literatury w Warszawie

NOC MUZEÓW W DOMU LITERATURY

Od kilku lat Dom Literatury w Warszawie otwiera swoje podwoje podczas Nocy Muzeów.
W tym roku także pojawiło się duże grono osób, zainteresowanych naszą ofertą.


Stowarzyszenia literackie przygotowały własne propozycje: Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich udostępniło gabinet Jarosława Iwaszkiewicza, po którym oprowadzała prof.
Anna Nasiłowska – prezes SPP, zaś Związek Literatów Polskich przygotował wieczór
poezji poświęcony Stanisławowi Grochowiakowi – w roku jubileuszu 90. urodzin poety,
prowadzony przez Marka Wawrzkiewicza – prezesa ZLP.


Grupa Rozwoju Artystycznego G.R.A. zaprosiła publiczność do udziału w Nocnym
Kiermaszu Piosenki Literackiej. Międzynarodowy Teatr SKO zorganizował wystawę
obrazów połączoną z wernisażem, dał także dwa przedstawienia, w tym: „Miłość: blask i
cień” (przedstawienie wierszowane).


Podobnie jak w roku ubiegłym największym zainteresowaniem publiczności cieszyła się
Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich – pracownia Biblioteki Narodowej, miejsce
szczególne o niepowtarzalnym uroku i klimacie, w której można było obejrzeć trzy
wystawy okolicznościowe: „Grochowiak w bibliotece” – prezentacja materiałów
poświęconych Stanisławowi Grochowiakowi znajdujących się w zbiorach Biblioteki,
„Sentymentalna podróż w przeszłość śladami lektur dla dzieci i młodzieży z lat
minionych” oraz „Noc Muzeów z Księciem Nocy” – prezentacja materiałów
poświęconych Markowi Nowakowskiemu ze zbiorów Biblioteki. Ostatnią ze
wspomnianych wystaw wzbogacił udział Idy Nowakowskiej, która jako mała dziewczynka
często odwiedzała wraz ze swym Tatą Bibliotekę w Domu Literatury i podzieliła się
swymi wspomnieniami z licznie przybyłą publicznością.