Dom Literatury w Warszawie

Związek  Literatów  Polskich na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Spotkania  tematyczne  Związku  Literatów  Polskich na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w dniu 27 maja 2023 r. (Sala Mickiewicza PKiN):

Spotkanie I ‒ 11.00 – 11.55

Seminarium: Stulecie Związku Literatów Polskich – historia i tradycja

Związek Zawodowy Literatów Polskich w okresie 1920-1939 – założyciele i cele

Prowadzenie:            Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego ZLP, poeta, tłumacz, krytyk

Grzegorz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu Głównego ZLP, historyk kultury i eseista

Materiały:     Książka „Związek Zawodowy Literatów Polskich w latach 1920-1939”

Spotkanie II – 13 – 13.55

Panel dyskusyjny: Czy poezja ma sens dzisiaj?

Spotkanie z poetami trzech pokoleń nie z Księżyca

  • Kto pisze i dla kogo?
  • Kto publikuje książki poetyckie?
  • Kto szuka poezji i jakiej oczekuje?
  • Czy Państwo widzi poezję w kulturze?

Uczestnicy:                 Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Wołosewicz, Joanna Vorbrodt (poeci)

Prowadzenie:            Grzegorz Trochimczuk i Artur Krajewski

Materiały:        Tomiki poetyckie